Projekti eesmärk oli kasvatada Soome suurima lennujaama läbilaskevõimet. Töödega alustati sügisel 2015 ning projekt valmis aastal 2020. 

Destia OY ja Finavia vahel sõlmitud leping sisaldas infraehitusteenuseid 45 hektari suurusel alal. Projekt sisaldas ehitustöid, karjääride rajamist, vundamendi ja betooniehitiste ehitamist, kanalisatsiooni- ja teisi torutöid, samuti elektri- ja telemaatikatöid.

Töökeskkonnana oli lennujaam tõeline väljakutse. Lisaks mitmetele territooriumil opereerivatele osapooltele, toimusid tööd kooskõlas karmide turva- ning julgeolekunõuetega. 

Helsinki-Vantaan lennujaama laiendustööd 

  • Peatöövõtja: Destia Oy 
  • Tellija: Finavia
  • Alltöövõtjana kaasatud: HASA Group 0Y 
  • Allhanke periood: 4/2016- 8/2020
  • HASA Group OY sooritatud tööd: infraehitustööd, betoonelementide ja  bentoniitmati paigaldus, töömaa korrasoleku valve, veod töömaal.