Laidunmaanraitti ja Nöykkiönlaaksontie jalakäija- ning jalgrattatee rajamine.
Latokaskes, Nöykkiönniity ja Laidunmäki vahelisele alale ehitati uus tänav- Laidunmaanraitti. Lisaks rajati kombineeritud jalakäija- ning jalgrattatee ja  uus pumpla Nöykkiönlaaksonist põhja pool asuva reoveepumbajaama asemele.  
Projekt hõlmas ka veevõrgustiku, kanalisatsiooni, elektri- ning kommunikatsioonivõrgustike rajamist.  

Laidunmaanraitti ja Nöykkiönlaaksontie kergliiklusteede rajamine:
  • Peatöövõtja: Destia Oy
  • Tellija: Espoon kaupunki
  • Alltöövõtjana kaasatud : HASA Group 0Y 
  • HASA Group allhanke periood: 10/2020- 03/2021
  • HASA Group OY tööd: toru- ja muud infraehitustööd;