Kruunusillat on Helsingin sydämeen sijoittuva liikennehanke, joka tukee kaupunkikehitystä. Kruunusillat-hanke yhdistää Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Helsingin keskustaan.

Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman eteläkärjen eli Nihdin ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa, eli Finkensilta ja Kruunuvuorensilta, sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana.  

Tavoitteena on aloittaa matkustajaliikenne vuonna 2027. Se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Noin 1200 metriä pitkästä Kruunuvuorensillasta tulee Suomen pisin silta.

Kruunusillat-raitiotie:

  • Kokonaisurakan urakoitsijat: YIT Suomi OY ja Kreate OY
  • Tilaaja: Helsingin kaupunki
  • Aliurakoitsijana mukana: HASA Group 0Y
  • HASA Group:in alihankinta-aika: 05/2022 alkaen
  • HASA Group OY:n työt: kiintoraidelaattojen muotti- ja betonityöt, muut radan rakentamiseen liittyvät tehtävät, maanrakennus- ja muut henkilötyöt.
Lisätietoja projektisivulta Kruunusillat