Kaksoisraideosuus Kokkolasta Ylivieskaan rakennettiin kolmessa osassa ja se valmistui kokonaisuudessaan vuoden 2017 puoliväliin mennessä. 

Projektiin sisältyi Riippaan ja Eskolaan rakennettavat uudet liikennepaikat sekä Kannuksen uusi henkilöliikennelaituri ja pysäköintialue. Kaksoisraiteen rakentaminen edellytti Riippa–Eskola -osuuden välillä sijaitsevien kahdeksan tasoristeyksen poistamista ja niiden korvaamista eritasoliittymillä sekä tiejärjestelyillä.

Työt aloitettiin huhtikuussa 2013 ja Riippa–Eskolan osuus valmistui marraskuussa 2016.

Riippa-Eskola kaksoisraide RU2
  • Pääurakoitsija: Destia Oy 
  • Tilaaja: Väylävirasto
  • Aliurakoitsijana mukana: HASA Group OY
  • HASA Group:in aliurakointi-aika: 7/2015- 9/2016
  • HASA Group OY:n työt: turvamies työt (T-mies), betonielementtien asennus ja maanrakennustyöt;