Kaksoisraideosuus Kokkolasta Ylivieskaan rakennettiin kolmessa osassa ja se valmistui kokonaisuudessaan vuoden 2017 puoliväliin mennessä. 

Riippa-Eskola kaksoisraide RU2:

  • HASA Group OY:n työt: turvamies työt (T-mies), betonielementtien asennus ja maanrakennustyöt; 
  • HASA Group:in aliurakointi-aika: 7/2015- 9/2016
  • Pääurakoitsija: Destia Oy 
  • Tilaaja: Väylävirasto 

Projektiin sisältyi Riippaan ja Eskolaan rakennettavat uudet liikennepaikat sekä Kannuksen uusi henkilöliikennelaituri ja pysäköintialue. Kaksoisraiteen rakentaminen edellytti Riippa–Eskola -osuuden välillä sijaitsevien kahdeksan tasoristeyksen poistamista ja niiden korvaamista eritasoliittymillä sekä tiejärjestelyillä.

Työt aloitettiin huhtikuussa 2013 ja Riippa–Eskolan osuus valmistui marraskuussa 2016.