Asematasoa laajennettiin lentokentän kapasiteetin kehittämiseksi. Työt alkoivat syksyllä 2015 ja päättyvät vuonna 2020.

Destia OY:n ja Finavian välinen sopimus kattoi lentoaseman laajennukseen liittyviä asematason ja rullausteiden infratöitä noin 45 hehtaarin alueella. Sopimus sisälsi muun muassa maarakennusta, louhintaa, pohja- ja betonirakentamista, viemäröintiä ja muita johtotöitä sekä alueen sähkö- ja telematiikkatöitä.
Lentoasema oli työympäristöna erittäin vaativa. Alueella oli samanaikaisesti lukuisia eri toimijoita, jatkuvia muutostilanteita, sekä poikkeuksellisen tarkat turvallisuusvaatimukset.

Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennustyöt 

  • Pääurakoitsija: Destia Oy 
  • Tilaaja: Finavia
  • Aliurakoitsijana mukana: HASA Group 0Y 
  • HASA Group aliurakointi aika: 4/2016- 8/2020
  • HASA Group OY:n suoritettu työ: maanrakennustyöt, betonirakenteiden ja bentoniittimatto asennus, JOCO- saumakumi hitsaus- ja asennustyöt, työmaapäivystys;