Asematasoa laajennettiin lentokentän kapasiteetin kehittämiseksi. Työt alkoivat syksyllä 2015 ja päättyivät vuonna 2020.
  • HASA Group OY:n työt: maanrakennustyöt, betonirakenteiden ja bentoniittimattojen asennus, JOCO- saumakumi hitsaus- ja asennustyöt ja työmaapäivystys, työmaakuljetukset nosturiautolla.
  • HASA Group:in aliurakointi-aika: 4/2016- 8/2020
  • Pääurakoitsija: Destia Oy 
  • Tilaaja: Finavia

Destia Oy:n ja Finavian välinen sopimus kattoi lentoaseman laajennukseen liittyviä asematason ja rullausteiden infratöitä noin 45 hehtaarin alueella. Sopimus sisälsi muun muassa maanrakennusta, louhintaa, pohja- ja betonirakentamista, viemäröintiä ja muita johtotöitä sekä alueen sähkö- ja telematiikkatöitä.
Lentoasema oli työympäristönä erittäin vaativa. Alueella oli samanaikaisesti lukuisia eri toimijoita, jatkuvia muutostilanteita sekä poikkeuksellisen tarkat turvallisuusvaatimukset.