Projektin ”VT4 parantaminen Oulun kohdalla” rakennustyöt aloitettiin vuonna 2017 ja työ valmistui vuonna 2019.

Vt 4:ää parannettiin reilun 16 kilometrin matkalta lentokentän ja Ideaparkin liittymien väliltä. Siltojen rakentamisen ja korjaamisen lisäksi parannettiin kuusi eritasoliittymää nopealle joukkoliikenteelle sopivaksi. Keskustan kohdalle rakennettiin kolmannet ajokaistat, meluaitoja ja -kaiteita tehtiin kymmenen kilometrin matkalle ja lisäksi liikennevaloja sekä valaistusta uusittiin.

Urakan tarkoituksena oli liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen urakka-alueella. Lisäksi Oulun kohdan ruuhkia vähennettiin ja elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta parannettiin.

VT4 parantaminen Oulun kohdalla

  • Pääurakoitsija: Destia Oy 
  • Tilaaja: Väylävirasto
  • Kokonaispituus: 16,4 km
  • Aliurakoitsijana mukana: HASA Group OY
  • HASA Group:in aliurakointi-aika: 6/2017- 10/2019
  • HASA Group OY:n työt: tie-ja siltarakennustyöt, betonielementtien asennus, putkityöt, liikennejärjestelytyöt, liikenteenohjaus, työmaapalvelut ja työmaapäivystys, työmaakuljetukset nosturiautolla.