Projektin ”VT4 parantaminen Oulun kohdalla” rakennustyöt aloitettiin vuonna 2017 ja työ valmistui vuonna 2019.

Vt 4:ää parannettiin reilun 16 kilometrin matkalla lentokentän ja Ideaparkin liittymien välissä. Siltojen rakentamisen ja korjaamisen lisäksi parannettiin kuusi eritasoliittymää sopivaksi nopealle joukkoliikenteelle. Lisäksi keskustan kohdalle rakennettiin kolmannet ajokaistat, meluaitoja ja -kaiteita tehtiin kymmenen kilometrin verran ja uusittiin liikennevaloja sekä valaistusta.

Urakan tarkoituksena oli liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen urakka-aluella. Lisäksi vähennettiin Oulun kohdan ruuhkia ja parannettiin elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta

VT4 parantaminen Oulun kohdalla
  • Pääurakoitsija: Destia Oy 
  • Tilaaja: Väylävirasto
  • Kokonaispituus: 16,4 km
  • Aliurakoitsijana mukana: HASA Group 0Y
  • HASA Group aliurakointi aika: 6/2017- 10/2019
  • HASA Group OY:n suoritettu työ: tie-ja siltarakennustyöt, betonielementtien asennus, putkityöt, liikennejärjestelytyöt, liikenteenohjaus, työmaapalvelut ja työmaapäivystys;