Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja.
Radan pituus on noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu Helsinkiin ja 9 km Es
pooseen. Raideyhteys korvaa runkobussilinja 550:n, joka on Helsingin seudun
vilkkaimmin liikennöity bussilinja. Sen kuljetuskapasiteetti ei pysty vastaamaan kasvavaan matkustajamäärään.
Raide-Jokerin rakentaminen alkoi kesäkuun 2019 alussa ja aikataulun mukaan liikennöinti linjalla alkaa kesäkuussa 2024.

HASA Group Oy:n asiakastyytyväisyystutkimuksessa 2023 selvisi, että Raide-Jokeri projektin yhteistyökumppanit ovat hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön yrityksen kanssa. Yhteistyökumppanit arvioivat eri osa-alueita yhdeksän ja kymmenen pisteen skaalalla ja 100% vastaajista arvioi yleisen asiakaskokemuksen joko 9 tai 10 pisteen arvoiseksi.

Yleisesti ottaen vastauksista huokui tyytyväisyys ja se, että HASA Groupia luonnehditaan luotettavaksi, korkealaatuista palvelua tarjoavaksi ja sellaiseksi yhteistyökumppaniksi, joka kantaa vastuuta stressaavissakin tilanteissa. HASA Groupin vahvuuksina pidetään myös kokenutta henkilökuntaa, joustavuutta ja henkilökohtaista lähestymistapaa. HASA Groupin palveluiden koetaan auttavan saavuttamaan projektissa vaadittuja tuloksia ja projektiin osallistuneet yhteistyökumppanit suosittelisivat HASA Groupia myös muille omille kumppaneilleen.

Raide-Jokeri pikaraitiolinja: 
  • Pääurakoitsijat:  NRC Group Finland Oy ja YIT Suomi Oy
  • Tilaaja:  Helsingin ja Espoon kaupungit
  • Aliurakoitsijana mukana: HASA Group OY
  • HASA Group alihankinta aika: 10/2019 - 04/2023
  • HASA Group OY:n työt: päällysrakenteiden betonointityöt, maanrakennustyöt,  hitsaus-, putki- ja muut maanrakennustyöt, työmaakuljetukset nosturiautolla. 

  • Lisätietoja projektisivulta Raidejokeri.