Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja.
Radan pituus on noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu Helsinkiin ja 9 km Es
pooseen. Raideyhteys korvaa runkobussilinja 550:n, joka on Helsingin seudun
vilkkaimmin liikennöity bussilinja. Sen kuljetuskapasiteetti ei pysty vastaamaan kasvavaan matkustajamäärään.
Raide-Jokerin rakentaminen alkoi kesäkuun 2019 alussa ja aikataulun mukaan liikennöinti linjalla alkaa kesäkuussa 2024. 

Raide-Jokeri toteutetaan allianssimallilla.

Raide-Jokeri pikaraitiolinja: 

  • Pääurakoitsijat:  NRC Group Finland Oy ja YIT Suomi Oy
  • Tilaaja:  Helsingin ja Espoon kaupungit
  • Aliurakoitsijana mukana: HASA Group OY
  • HASA Group alihankinta aika: 10/2019 alkaen
  • HASA Group OY:n työt: päällysrakenteiden betonointityöt, maanrakennustyöt,  hitsaus-, putki- ja muut maanrakennustyöt. 

  • Lisätietoja projektisivulta Raidejokeri.