Laidunmaanraitin ja Nöykkiönlaaksontien jalkakäytävä sekä pyörätie.
Latokaskeen, Nöykkiönniityn ja Laidunmäen väliselle alueelle rakennetaan  uusi katu. Lisäksi Nöykkiönlaaksontien pohjoisreunalle rakennetaan yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Nöykkiönlaaksontien pohjoispuolella olevan jätevesipumppaamon tilalle rakennetaan uusi pumppaamo. Projektin kuuluu myös vesijohtojen, jätevesiviemäreiden, hulevesiviemäreiden sekä sähkö-, tele-, tiedonsiirtokaapeleiden ja kaukolämpöjohtojen suojaputkistojen rakentamista. 

Laidunmaanraitin ja Nöykkiönlaaksontien jalkakäytävä sekä pyörätie:
  • Pääurakoitsija: Destia Oy
  • Tilaaja: Espoon kaupunki
  • Aliurakoitsijana mukana: HASA Group 0Y
  • HASA Group alihankinta aika: 10/2020 alkaen 
  • HASA Group OY:n työt: putkityöt ja muut miestyöt