Laidunmaanraitin ja Nöykkiönlaaksontien jalkakäytävä sekä pyörätie.

Latokaskeen, Nöykkiönniityn ja Laidunmäen väliselle alueelle rakennettiin uusi katu. Lisäksi Nöykkiönlaaksontien pohjoisreunalle rakennettiin yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Nöykkiönlaaksontien pohjoispuolella olevan jätevesipumppaamon tilalle rakennettiin uusi pumppaamo. Projektiin kuului myös vesijohtojen, jätevesiviemäreiden, hulevesiviemäreiden sekä sähkö-, tele-, tiedonsiirtokaapeleiden ja kaukolämpöjohtojen suojaputkistojen rakentaminen. 

Laidunmaanraitin ja Nöykkiönlaaksontien jalkakäytävä sekä pyörätie:

  • Pääurakoitsija: Destia Oy
  • Tilaaja: Espoon kaupunki
  • Aliurakoitsijana mukana: HASA Group OY
  • HASA Group:in alihankinta-aika: 10/2020 - 03/2021 
  • HASA Group OY:n työt: putkityöt ja muut henkilötyöt;