Laidunmaanraitin ja Nöykkiönlaaksontien jalkakäytävä sekä pyörätie:

  • HASA Group OY:n työt: putkityöt ja muut henkilötyöt;
  • HASA Group:in alihankinta-aika: 10/2020 - 03/2021
  • Pääurakoitsija: Destia Oy
  • Tilaaja: Espoon kaupunki
  • Latokaskeen, Nöykkiönniityn ja Laidunmäen väliselle alueelle rakennettiin uusi katu. Lisäksi Nöykkiönlaaksontien pohjoisreunalle rakennettiin yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Nöykkiönlaaksontien pohjoispuolella olevan jätevesipumppaamon tilalle rakennettiin uusi pumppaamo. Projektiin kuului myös vesijohtojen, jätevesiviemäreiden, hulevesiviemäreiden sekä sähkö-, tele-, tiedonsiirtokaapeleiden ja kaukolämpöjohtojen suojaputkistojen rakentaminen.