E18 Turun kehätien rakentaminen ja parantaminen välillä Kausela-Kirismäki.

E18 Turun kehätien rakentaminen ja parantaminen välillä Kausela-Kirismäki toteutetaan kahdessa vaiheessa.
Ensimmäinen vaihe ulottuu Pukkilasta Kirismäen kohdalle sisältäen mm. Pukkilan ja Kirismäen eritasoliittymät sekä valtatien 10 välillä Turun kehätie-Tammitie. Toinen vaihe ulottuu Kauselasta Pukkilaan, sisältäen Kauselan ja Tuulissuon eritasoliittymät sekä valtatien 10 välillä Turun kehätie-Kaarinantie ja valtatien 40 välillä Hadvalantie-Hovimäentie.
Projekti parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta alati vilkastuvalla tieosuudella, jota kuormittaa myös Turun ja Naantalin satamiin suuntautuva raskas liikenne. Projektissa rakennettavat ratkaisut tuovat myös helpotusta raskaalle liikenteelle ja työmatkaliikenteelle sekä kevennystä valtatien 10 ruuhkiin.

E18 Turun kehätien rakentaminen ja parantaminen välillä Kausela-Kirismäki: 

  • Pääurakoitsija: Destia Oy
  • Tilaaja: Väylävirasto
  • Aliurakoitsijana mukana: HASA Group OY
  • HASA Group:in alihankinta-aika: 09/2019- 09/2020
  • HASA Group OY:n työt: maanrakennustyöt ja liikenteenohjaus;