E18 Turun kehätien rakentaminen ja parantaminen välillä Kausela-Kirismäki:
E18 Turun kehätien rakentaminen ja parantaminen välillä Kausela-Kirismäki toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe ulottui Pukkilasta Kirismäen kohdalle sisältäen mm. Pukkilan ja Kirismäen eritasoliittymät sekä valtatien 10 välillä Turun kehätie-Tammitie. Toinen vaihe ulottui Kauselasta Pukkilaan, sisältäen Kauselan ja Tuulissuon eritasoliittymät sekä valtatien 10 välillä Turun kehätie-Kaarinantie ja valtatien 40 välillä Hadvalantie-Hovimäentie. Projekti paransi liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta alati vilkastuvalla tieosuudella, jota kuormitti myös Turun ja Naantalin satamiin suuntautuva raskas liikenne. Projektissa rakennetut ratkaisut toivat myös helpotusta raskaalle liikenteelle ja työmatkaliikenteelle sekä kevennystä valtatien 10 ruuhkiin.