Hämeentien uudistus aloitettiin vuonna 2019 ja se valmistui vuoden 2020 loppuun mennessä. Työt toteutettiin vaativassa kaupunkiympäristössä Siltasaarenkadun ja Pääskylänkadun välillä.
Projektissa Hämeentie muutetiin jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle tarkoitetuksi kaduksi. Raitiotiekiskojen uusimistyön ohella myös kadun alla olevat vesijohdot, viemärit ja kaapelit uusittiin. Samalla kunnostettiin myös osa Sörnäisten metroasemaa.

Projektin taivoitteena oli parantaa liikenteen turvallisuutta, sekä pyöräilyn, jalankulun ja joukkoliikenteen sujuvuutta.

Lukuina:
  • 4 km uutta pyörätietä
  • Raitiotien kiskoja uudistettiin 6 km
  • Viemäreitä uudistettiin 4 km
  • Kaapelisuojaputkia uudistettiin yli 50 km
  • Vesijohtoja uudistettiin 2 km

Hämeentien uudistus 2019-2020

  • Pääurakoitsija: Destia Oy
  • Tilaaja: Helsinkin kaupunki
  • Aliurakoitsijana mukana: HASA Group OY
  • HASA Group:in aliurakointi-aika: 3/2019-12/2020
  • HASA Group OY:n työt: maanrakennustyöt, vesihuoltotyöt (vesijohto, jätevesi, hulevesi) ja kiskojen valutyöt;