Mt 1521 Nikinmäki–Nikkilä jkpp ja vesihuolto 2018-2019. 

Projektiin sisältyi uuden ylikulkusillan rakentaminen ja olemassa olevan alikulkusillan jatkaminen. Lisäksi kevyen liikenteen väylän viereen ja alle sijoitettavien vesihuoltolinjojen rakennustyöt.

Mt 1521 Nikinmäki–Nikkilä jkpp ja vesihuolto 2018-2019
  • Pääurakoitsija: Destia Oy 
  • Tilaaja: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  • Aliurakoitsijana mukana: HASA Group 0Y 
  • HASA Group aliurakointi aika: 8/2018- 8/2019
  • HASA Group OY:n suoritettu työ: maanrakennus- ja paineellisten putkien vaativat erikoistyöt, liikenteenohjaus;